Ankraj, zemin içinde yatayda belirli bir açı ile açılmış deliğe yerleştirilen korozyona karşı korunmalı ve yüksek mukavemetli özel çelikten yapılmış öngermeli bir halat veya halatlar demeti yerleştirilerek çimento enjeksiyonu enjekte etmek sureti ile oluşturulan ve üzerine uygulanan gerilme kuvvetini elverişli zemine ileten yapısal bir uygulamadır.


Pasif ankrajlar:
Kendi başına yük taşımayan, ancak zeminin ilgili ankraj parçasına doğru hareket ettikçe, yükün ankraja iletildiği bir uygulamadır. Pasif ankrajın maksimum yük taşıma gücüne ulaşabilmesi için büyük hareketlerin ortaya çıkması gerekebilir.


Öngermeli ankrajlar:
Büyük hareketleri daha kabul edilebilir düzeye indirgemek için zemin ankrajları genellikle yapıya veya zemin yüzey levhasına veya bileşenlerine doğru çekilerek öngermeli olarak imal edilebilirler. Öngermeli Ankrajlar;  Geçici Ankraj ve Kalıcı Ankraj Olarak Uygulanmaktadır.


Geçici Ankraj:
Bu ankrajlar, genellikle bir projenin inşaatı sırasında kısa süreli olarak kuvvetlere karşı koyan ve güvenli inşaat imkanı sağlayan ankrajlardır.


Kalıcı Ankraj:
Sürekli yapıların ve kazı destekleme sistemlerinin servis ömrü boyunca güvenliğinin ve stabilitesinin sağlanması amacıyla yapılırlar. Korozyon riskinin yüksek olduğu ve/veya göçmeler olması halinde çok ciddi sorunların ortaya çıkabileceği alanlarda kullanılan ankrajlardır.


Ankrajların Etkin Olarak Kullanım Alanları;
 Düşey yer değiştirme riski taşıyan yerlerde, bu riskin ortadan kaldırılmasında,
 Dönme riski taşıyan yerlerde, yapıların dönmeye karşı güvenceye alınmasında,
 Yapıların kritik yüzeyler boyunca kaymaya karşı emniyetinin sağlanmasında,
 Yeraltı yapılarının stabilitelerinin arttırılmasında,
 Yapıların sismik duraylılığının arttırılmasında,

Ankraj