Arazi Deneyleri ve Aletsel gözlemler

 • Nüklüer Cihazla Dolgu Sıkılık  Testleri-Dolgu raporu
 • Arazi Yoğunluk Testleri
 • Örnek Alımı (SPT – UD – KAROT – TORBA )
 • Basınçlı Su Testi (Lugeon) – Basınçsız su testi – Pressiometre
 • Dinamik Penetrasyon Testi
 • Harita Alımları (Her ölçekte Yerleşime uygunluk, eğim, jeoloji vb)
 • Plaka Yükleme Testleri
 • Kazık Yükleme Testleri
 • Kazık Bütünlük Derneyi (PIT)
 • Loadcell Ölçümleri
 • Piyezometre Ölçümleri
 • Inklinometre ölçümleri ve sondajları

Yükleme Deneyleri

Inklinometre

Kazık Bütünlük Testi (Pile Integrity Test)